Jij maakt het Bijenlandschap (communicatie campagne)

Communicatiestrategie bijenlandschap

Kun jij zonder aardbeien en koffie? 75% van de plantensoorten is voor hun voorplanting sterk afhankelijk van bestuivers zoals de bij. Zonder bij geen aardbei. Kom in actie! Jij maakt het Bijenlandschap. Dat is zo’n beetje de kernboodschap van de campagne, onderdeel van de communicatiestrategie die Nyby samen met DoubleMatured en Thijs van Iersel ontwikkelde voor de Groene Cirkel Bijenlandschap en in samenwerking met Naturalis.

Er wordt in de Leidse regio op heel veel manieren en door heel veel partijen aan gewerkt aan een bijvriendelijk beheerd en begroeid landschap, waar wilde bestuivers – zoals de bij – blij van worden.

De projecten richten zich steeds meer op ‘meedoen’ van de inwoners, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. Daarom drong de noodzaak zich aan voor overkoepelende communicatie, voor een paraplucampagne, om te laten zien dat er samenhang bestaat en dat er gewerkt wordt aan hetzelfde doel. Dat werd: Bijenlandschap.

Communicatiestrategie

We bedachten een lange-termijn communicatie strategie voor het Bijenlandschap, dat als platform on- en offline een centrale rol speelt in het bereiken van het gemeenschappelijk doel. Dit platform zorgt voor overzicht, samenhang en een duidelijke boodschap geadresseerd aan alle betrokken doelgroepen en stakeholders. Een nieuwe grafische identiteit, website, nieuwsbrief en social media strategie. Alles gecommuniceerd vanuit één naam: Bijenlandschap.

Het verhaal & de middelen

Het verhaal: Zoveel mogelijk mensen moeten meehelpen bijensterfte tegen te gaan. Het creëren van een bijenlandschap helpt bij het bereiken van dat doel. Iedereen kan en moet iets doen. Jij maakt het Bijenlandschap. OK, helder. En welke middelen zetten we dan in om dat te bereiken? We creëerden o.a.

  • een nieuwe grafische identiteit en een nieuw logo
  • een nieuwe website
  • opnieuw geschreven webteksten en copy
  • een Facebook ad campaign en contentmarketing advies
  • een animatievideo
  • een nieuwsbrief (template)
  • een abri poster campagne (oktober 2016)

Binnenkort op straat / eerste resultaten

Momenteel zijn we bezig het Bijenlandschap ook zichtbaar te maken in het straatbeeld met spannende offline middelen. Daarover later in 2016 meer. De eerste resultaten van de online strategie zijn zeer positief: in de eerste zes weken na de lancering vonden ruim 3000 unieke bezoekers hun weg naar de nieuwe website.